Välkommen till Svenska mobilbetongföreningen

Vilka är vi?

Vill du bli medlem?

Kvalitetsmanual

Genom den unika kompetens vad gäller fabriks- och platsblandad betong kan marknaden förses med en samlad och därmed bredare kunskap. Att sammanföra och tillvarata gemensamma krafter på detta sätt kommer att gagna slutkunden genom att svensk mobilbetong än mer skapas ur ett gediget kunnande och med kundens förnöjsamhet i fokus. Genom samlad effektivitet skapas minskat transportbehov samt eliminering av restbetong. Då effektiviseringen även möjliggör att rätt mängd betong blandas. Den levererade betongen är färsk och ligger ofta på plats inom femton minuter.