Bli medlem

Bli medlem i Svenska Mobilbetongföreningen

Alla tillverkare av betong är välkomna i föreningen oavsett vilken typ av betong som tillverkas.

Ledstjärnor:

Hög flexibilitet såväl internt som externt skapas genom snabba beslutsvägar.
Genom samlad effektivitet skapas minskat transportbehov samt eliminering av restbetong då effektiviseringen även möjliggör att alltid rätt mängd betong blandas.
Den levererade betongen är färsk och ligger ofta på plats inom femton minuter.

Syfte:

  • Att beställaren skall skatta våra produkter som bästa val genom att vi verkar för mobilbetong.
  • Vi utvecklar genom strukturerad spetskompetens.
  • Vi skall verka för att mobilbetongbranschens krav från myndigheter efterlevs.
  • Svenska mobilbetongföreningen skall säkerställa råvarutillgången samt ständigt verka för maskin- och produktutveckling.
  • Föreningens ambition är att skapa och vara delaktig i ett internationellt nätverk mellan mobilbetongföreningar inom Europa och USA samt utgöra en remissinstans till SWEDAC.

Medlemskap:

Vem kan bli medlem?

  • Tillverkare av betong
  • Konsulter
  • Leverantörer
  • Utförare av betongpumptjänster
  • Utförare av golvgjutning samt mönstrad markbetong

Vad kostar det?

Årsavgiften är 10 000 kronor

Kontaktuppgifter

Svenska Mobilbetongföreningen
Andreas Thorelund

Mobil: 0736 – 25 99 17
Email: info@svenskamobilbetongforeningen.se

Kontakta oss om du vill ansöka om medlemskap