Årsmöte 2020

Årsmötet för Svenska mobilbetongföreningen kommer att hållas i Varberg den 18 mars 2020.

Vi välkomnar alla medlemmar till en trevlig vistelse där vi förenar nytta med nöje.

Väl mött…