Mats Hulldin

Årsmöte 2020

Årsmötet för Svenska mobilbetongföreningen kommer att hållas i Varberg den 18 mars 2020. Vi välkomnar alla medlemmar till en trevlig vistelse där vi förenar nytta med nöje. Väl mött…